La pàgina web de Ballets de Catalunya, Associació Cultural sol·licita als usuaris dades de caràcter personal per mantenir la comunicació sobre les activitats realitzades i respondre adequadament a les informacions sol·licitades, amb el compliment de les condicions de seguretat i confidencialitat que exigeix la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal (LOPD 15/1999, de 13 de desembre).

Les dades facilitades pels usuaris s’afegeixen als fitxers de l’associació, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal recollides.

En compliment de la normativa vigent de protecció de dades, els usuaris poden exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació o oposició en qualsevol moment, adreçant-se a Ballets de Catalunya, Associació Cultural mitjançant l’adreça electrònica info@balletsdecatalunya.cat